Obiady


Od dnia 01 stycznia 2017r. obowiązuje nowy system komputerowy dotyczący wpłat żywieniowych.
1. Wpłaty za obiady przelewem proszę przekazywać do 10 - tego każdego m-ca na konto:

    na nowe indywidualne konto

2. Za każdy dzień po terminie będą naliczane odsetki karne.
3. Proszę nie wpłacać np. za luty w styczniu itp.
4. Proszę dokładnie zapoznać się z umową, którą każdy rodzic musi podpisać.

Każdy rodzic, który chce zapisać dziecko na obiady musi dostarczyć do szkoły wypełnioną umowę w jednym egzemplarzu. Dotyczy to również dzieci z zeszłego roku szkolnego. 

Umowa dostępna jest w szkole i na  stronie  internetowej  szkoły.

Wszystkich zainteresowanych korzystaniem z obiadów, prosimy o dostarczenie uzupełnionych wniosków (tylko w 1 egzemplarzu), najpóźniej 1 września.  
Wydawanie posiłków zaczynamy od poniedziałku 7 września.
Nowo przyjęte dzieci dostaną umowę w ciągu tygodnia.
Wrzesień opłata 18 dni x 4,5 zł=81zł
Tylko w m-cu  wrześniu wpłata  przdłużona  zostaje do 17.09.21 do 20.09.22 pozostałe m-ce do 10- tego
WAŻNE- indywidualne numery kont z ubiegłego roku szkolnego pozostają aktualne.
5. Odpisy zgłaszamy tel. do godz. 9:00 danego dnia lub dzień wcześniej uczeń osobiście u intendentki. Uwzględniamy je w następnym m-cu po uzgodnieniu z intendentką.
- rozliczenie odpisów następuje w następnym m-cu  po zgłoszeniu nieobecności
- jeżeli rodzic zapomni  uwzględnić  odpis   w prawidłowym terminie, nie przechodzi on na następne m-ce
- bardzo proszę o konsultowanie odpisów z  intendentką
6. Rezygnację z obiadów zgłaszamy u intendentki na tydzień przed jej realizacją.
7. Tel. 58 302 20 10 wew. 5
8. Obiad składa się z dwóch dań i kompotu - koszt 4,50 zł.

9.Proszę o wpłacanie kwot obowiązujących w danym m-cu. 

Intendentka

Małgorzata Hawryszczak

pliki do pobrania