Obiady


Od dnia 01 stycznia 2017r. obowiązuje nowy system komputerowy dotyczący wpłat żywieniowych.
1. Wpłaty za obiady przelewem proszę przekazywać do 10 - tego każdego m-ca na konto:

    na nowe indywidualne konto

2. Za każdy dzień po terminie będą naliczane odsetki karne.
3. Proszę nie wpłacać np. za luty w styczniu itp.
4. Proszę dokładnie zapoznać się z umową, którą każdy rodzic musi podpisać.

Dostępny jest do pobrania nowy druk umowy na rok szkolny 2021/22.

Druki są dostępne również w szatni oraz w sekretariacie szkoły. Wszystkich zainteresowanych korzystaniem z obiadów, prosimy o dostarczenie uzupełnionych wniosków (tylko w 1 egzemplarzu), najpóźniej 1 września.  
Wydawanie posiłków zaczynamy od poniedziałku 6 września.
Nowo przyjęte dzieci dostaną umowę w ciągu tygodnia.
Wrzesień opłata19 dni x 4zł=76zł
Tylko w m-cu  wrześniu wpłata  przdłużona  zostaje do 17.09.21
WAŻNE- indywidualne numery kont z ubiegłego roku szkolnego pozostają aktualne.
5. Odpisy zgłaszamy tel. do godz. 9:00 danego dnia lub dzień wcześniej uczeń osobiście u intendentki. Uwzględniamy je w następnym m-cu po uzgodnieniu z intendentką.
6. Rezygnację z obiadów zgłaszamy u intendentki na tydzień przed jej realizacją.
7. Tel. 58 302 20 10 wew. 5
8. Obiad składa się z dwóch dań i kompotu - koszt 4,00 zł.

9.Proszę o wpłacanie kwot obowiązujących w danym m-cu. 

Intendentka

Małgorzata Hawryszczak