Przewodnicząca- Małgorzata Matysek
Zastępca- Sylwia Bernacka
Sekretarz- Marta Korzeniowska
Księgowość- Elżbieta Zarosa
Sekretarka- Julita Kuklińska

Fundusz Rady Rodziców

Wpłat na fundusz Rady Rodziców można dokonać przelewem na konto bankowe: Bank PEKAO S.A.

Rada Rodziców Szkoła Podstawowa nr 43 im. Jana Kochanowskiego

43 1240 1268 1111 0010 9914 8459

lub u skarbnika klasy, który zebraną kwotę wpłaca na konto bankowe lub w sekretariacie szkoły.

Wysokość dobrowolnych wpłat pozostaje na niezmienionym poziomie, sugerowana składka : 80,- za pierwsze dziecko, 60,- kolejne dziecko. W tytule wpłaty prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka oraz klasy.

 

UCZEŃ WYMAGAJĄCY WSPARCIA

Wsparcie uczniów jest naszym nadrzędnym celem. Jesteśmy przekonani, że każdemu uczniowi należy dać takie same szanse. Dlatego chcemy pomagać finansowo i organizacyjne tym uczniom, którzy tego potrzebują.

Uczeń wymagający wsparcia finansowego, organizacyjnego lub innego zgłaszany jest przez nauczyciela wychowawcę lub dowolnego innego nauczyciela w celu zarezerwowania przez RR niezbędnego budżetu na wsparcie lub/i zorganizowania pomocy uczniowi. Nauczyciel może się zwrócić z wnioskiem do Rady Rodziców w celu sfinansowania lub zorganizowania aktywności szkolnej ucznia wymagającego wsparcia. Wniosek można złożyć w sekretariacie.

Wszystkie działania RR podejmowane w tym obszarze są poufne.

Rada Rodziców przeprowadzi w lokalnym środowisku akcję promującą przekazanie 1,5% od podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2023 na rzecz Fundacji „AVE” organizacji pożytku publicznego – nr KRS: 0000229157, z zastrzeżeniem, że każdy z darczyńców wpisze w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego (PIT 28 poz. 136, PIT 36 poz. 325, PIT 36L poz. 96, PIT 37 poz. 139, PIT 38 poz. 59, PIT 39 poz. 53) – „ RR Szkoła Podstawowa nr 43 w Gdańsku”