07 września 2023 r. godz. 17.00

         

PRZYDZIAŁ SAL  NA ZEBRANIA Z RODZICAMI

1a -258

1b-259

2a -158

2b-159

3a-257

3b-157

3c-256

4a-206

4b-105

5a-108

5b-106

6a – 208

6b -107

7a- 203