Wpłat na fundusz świetlicowy można dokonać przelewem na konto bankowe: Bank PEKAO S.A.

Rada Rodziców Szkoła Podstawowa nr 43 im. Jana Kochanowskiego

43 1240 1268 1111 0010 9914 8459

z dopiskiem w tytule przelewu "na fundusz świetlicowy imię i nazwisko ucznia"

kwota: 20 zł za semestr.