INFORMATOR O INSTYTUCJACH DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO W GDAŃSKU:
http://wsparciewgdansku.pl/wp-content/uploads/prezentacja-PIK-1.pdf
(źródło: http://wsparciewgdansku.pl/)