egzamin klas ósmych – dni wolne od zajęć dydaktycznych - Kalendarz wydarzeń - Szkoła Podstawowa nr 43 im. Jana Kochanowskiego

powrót do góry