Będą wydawane w piątek 8 lipca w godzinach 9-13 w sekretariacie szkoły.