JUŻ W NAJBLIŻSZY PIĄTEK ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY !!!
WIELE ATRAKCJI, WYSTĘPÓW, SPOTKANIE Z DYREKCJĄ.
Z A P R A S Z A M Y ! ! !