W ramach realizacji Szkolnego Programu Profilaktyczno- Wychowawczego przy współpracy z Komenda Miejska Policji w Gdańsku i Komisariat VIII w Gdańsku klasy:5a,5b,6a,6b miały w dniu dzisiejszym zajęcia z Odpowiedzialności Karnej Nieletnich ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy.
Serdecznie dziękujemy za współpracę.