1. miejsce - Maria Łopuchin SP 42 w Gdańsku
2. miejsce - Stanisław Gocałek SP 7 w Gdańsku
3. miejsce - Zuzanna Żywicka SP 43 w Gdańsku.
Laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do sekretariatu SP 43 w Gdańsku po odbiór nagród i dyplomów