PRZEPISUJEMY "HOBBITA"
Wolontariusze biorą udział w ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
Ideą akcji jest stworzenir książki z nadesłanych fragmentów na 130. rocznicę urodzin Tolkiena, wypadającą w 2022 r. Nasza biblioteka otrzymała do przepisania fragment tej powieści. I Wolontariatarisze w służbie kultury, współtworzą ten wyjątkowy ogólnopolski rękopis.