Za zbiórkę soków dla podopiecznych ze Schroniska Brata Alberta w Gdańsku🥰💗💛