Zapraszamy Maratończyków do czytania kolejnej książki - poniżej wykaz.
Test z książki styczniowej odbędzie się w poniedziałek 7.02.
Klasy 2-3 o godz. 9.50, natomiast klasy 4-8 o godz. 16.00.
📔📒📕📗📘📙📓📔📒📕📗📘📙📓📙📘📗📕📒📔📓