4b brała udział w warsztatach „Krainie niskich temperatur” i pokazie „Czary mary Harry”
w SmartLab w Gdańsku 🥰