Warsztaty edukacyjne dla rodziców o nazwie "Empatyczna szkoła dla rodziców" są rekomendowanym programem, który wspiera rodziców w budowaniu ciepłych i pozytywnych relacji z dziećmi. Dzięki warsztatowej formie spotkań jest to okazja do wymiany doświadczeń i spojrzenia na różne problemy oczami innych rodziców.

tematyka zajęć:
Budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym:
- wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
- rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
- wpływa kar i nagród na zachowanie i funkcjonowanie dziecka,
- motywowanie dziecka do współdziałania,
- modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
- uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i placówkach,
- wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
- budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
- konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
Jest to cykl 10 spotkań, pierwsze spotkanie odbędzie się już w piątek 22 kwietnia 2022, następne spotkania w kolejne piątki do 24 czerwca. Spotkania będą się odbywać w Szkole Podstawowej nr 43 w Gdańsku przy ulicy Beethovena 20 w godz. 18:00-21:00 na stołówce szkolnej (wejście od strony sekretariatu).
Zapisy: mbronk@caritas.gda.pl
Liczba miejsc ograniczona, 14 osób.
Zachęcamy do udziału obojga rodziców (jeśli jest taka możliwość). Przynosi to wymiernie większe korzyści dla rodziny. W zajęciach udział biorą dorośli, bez dzieci. Wyjątkiem są maluszki niechodzące, które nie mogą pozostać pod opieką innych osób niż rodzice.
Zapraszamy! Katarzyna Czarnecka – pedagog, prowadząca Szkołę dla Rodziców i Miriam Bronk – animator projektu Rodzice z mocą
Zajęcia są dofinansowane ze środków miasta Gdańska i realizowane przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej.