Przy współpracy z Komisariatem VIII Policji w Gdańsku odbył się w dniu dzisiejszym warsztat dla klas trzecich nt. Zagrożeń i bezpieczeństwa w Internecie. Za przeprowadzenie zajęć dziękujemy sierż. szt. Kamili Pawliszczak.