Pani Ewa Poklewska - Koziełło, która jest ilustratorką książek dla dzieci. Przeprowadziła ciekawe warsztaty plastyczne, podczas których dzieci mogły stworzyć własną grę planszową związaną z postacią Pinokia.
Dziękujemy za wizytę!