Dzieci samodzielnie wycięły i pokolorowały maski według własnego pomysłu. Przyniosło nam to radość.