w ramach innowacji pedagogicznej z języka polskiego „Odkrywcy tajemnic - kreatywne omawianie lektur oraz lekturownik” wykonała makiety Placu Broni
#NPRCZ
#LaboratoriaPrzyszlosci
#LabiratoriaPrzyszłości