Grupa konkursowa, przygotowująca się do zawodów z udzielania pierwszej pomocy, była dziś na warsztatach online, prowadzonych przez ratownika medycznego. Opiekę nad uczniami z 8 c sprawuje p. Katarzyna Ulejczyk. Z takim teamem musi być bezpiecznie!