Już dziś zapraszamy zgłoszonych uczestników do lektury 🫶📖
Lektura dla klas 2-3 to ,,Zezia i wszystkie problemy świata'' A. Chylińska
Lektura dla klas 4-6 to ,,Tym razem ci się upiekło'' J. Olech
Test z lektur odbędzie się 17.10.2023 roku.