Klasa IIIB brała udział w akcji "Sprzątanie świata".