W dniu wczorajszym wieczorem odbyło się spotkanie osób zaprzyjaźnionych z Hospicjum KS.Dutkiewicza w Gdańsku. Bardzo dziękujemy Koordynatorowi Wolontariatu Akcyjnego - Pani Agnieszce Zakrzackiej za ciepłe przyjęcie
i docenienie działalności wolontariuszy z SP nr 43 w Gdańsku. Liczymy na dalszą i owocną współpracę naszego szkolnego wolontariatu
z Hospicjum.
#wolontariat