Dnia 21 października odbyło się spotkanie
z koordynatorem Gdańskiego Centrum Wolontariatu panem Szymonem Knitterem.🥰
Wolontariusze z naszej szkoły wymienili się doświadczeniami zdobytymi podczas szkolnych akcji.
Niech się mnoży dobro!❤️🥰
#wolontariat
#pomagamy
#niechmnozysiedobro