W dniu dzisiejszym w małych grupach odbyły się spotkania edukacyjne ze znanym popularyzatorem astronomii panem Karolem Wójcickim. Dziękujemy Radzie Dzielnicy Suchanino za zorganizowanie wspaniałej lekcji.