Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493) z dnia 25 marca 2020r, informujemy, że lista przyjętych uczniów zostanie opublikowana również na stronie naszej szkoły, w zakładce „rekrutacja”.