Zapraszamy na zajęcia 🎼🎤🎹
Dziękujemy Wydziałowi Rozwoju Społecznego w Gdańsku- Panom Dyrektorom Grzegorzowi Szczuka oraz Grzegorzowi Kryger za przyznanie środków finansowych na to przedsięwzięcie.