Uczniowie klasy Ib realizują II moduł projektu ,,Czytam z klasą lekturki spod chmurki", przeczytali lekturę ,,Zaczarowana zagroda", wykonali stroje pingwinów, a także zaśpiewali piosenkę.

Film