Dzięki Miastu Gdańsk, wszystkie klasy pierwsze w naszej szkole, zostały objęte rekomendowanym programem profilaktycznym GBG (Good Behavior Game) Gra w Dobre Zachowania rekomendowanym przez PARPA. Program oparty jest na grze zespołowej dzięki której, dzieci mogą lepiej zaadaptować się do roli uczniów przez utrwalanie pozytywnych wzorców zachowań. Nauczycielki zostały zaopatrzone w ciekawe gadżety dla klasy, aby uatrakcyjnić wprowadzanie klasowych zasad GBG. Wszystkim uczniom życzymy powodzenia. Koordynatorem projektu jest Katarzyna Czarnecka.