13.04. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz Szkolnego Koła Wolontariatu będą brać zdalnie udział w wojewódzkiej konferencji.
"Nic o nas bez nas!" czyli aktywnie włączamy się w działania już na poziomie konsultacji.