Podczas dwóch tygodni odbyly sie zajęcia plastyczne, przyrodnicze oraz pogadanka nt. bezpieczeństwa.