Przybliżone zostały współczesne problemy ochrony środowiska oraz nowoczesne rozwiązania pokazujące, które działania należy podjąć, aby ŚWIAT WOKÓŁ NAS zachować dla przyszłych pokoleń 🫶