Poczet flagowy naszej szkoły w kondukcie żałobnym. Serdecznie dziękuję Panu Dzielickiemu, Panu Cendrowskiemu, uczniom, cheerleaderkom i Pani Cendrowskiej za reprezentowanie szkoły w uroczystościach pogrzebowych. Henryk Knospe