Zapraszamy do quizu multimedialnego, w którym można się sprawdzić ze znajomości rocznic literackich:

Biblioteka SP43

PISARZE, POECI, LITERACI - PAMIĘTAMY
Zapraszamy do quizu multimedialnego, w którym można się sprawdzić ze znajomości rocznic literackich.
#SzkołaPamięta
https://learningapps.org/watch?v=pga3z4tvj20