Po raz kolejny Szkoła Podstawowa nr 43 im. Jana Kochanowskiego wzięła udział w Ogólnopolskiej Akcji Narodowe Czytanie 2023 📖.
Tegoroczną lekturą było „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.
Na początku prowadzące wydarzenie przypomniały historię Narodowego Czytania oraz przedstawiły krótką biografię pisarki.
Po krótkim wprowadzeniu nastąpiło odczytanie fragmentów pochodzących z utworu „Nad Niemnem” przez Dyrektora SP43, nauczycielki języka polskiego oraz delegacje uczniów klas 4b i 5b.
Dziękujemy za zorganizowanie i poprowadzenie akcji. A wszystkich uczniów zachęcamy do zapoznania się z twórczością Elizy Orzeszkowej. 😉
#narodoweczytanie
#nadniemnem
#elizaorzeszkowa