Dziękujemy sponsorom za możliwość wyjazdu 😀👍 Rodzicom za tak duże zaangażowanie 😍 opiekę nad dziećmi podczas wyjazdu i oczywiście gratulujemy trenerkom i zawodniczkom wysokiego miejsca 👏👏