Uczniowie wykazali się dużą kreatywnością
i pomysłowością, a wykonanie kukiełek sprawiło im wiele przyjemności.