Były puzzle, wycinanki, piosenki - wszystko, żeby zaczarować i Mikolaja przywołać.