Czytelnicy klas pierwszych otrzymali od Pana Dyrektora specjalne prezenty.