Nagrodzone prace opublikowane zostały także w jubileuszowym albumie z twórczością uczniów "Szalachetne zdrowie w czasach pandemii i... Kochanowwskim inspirowani". Gratulacje