Cele konkursu:
- rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych
- rozbudzanie zainteresowania swoim miastem
Regulamin konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 0-3.
2. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
- temat pracy konkursowej: „Gdańsk – nasze miasto”
- format pracy: A3
- technika płaska (z wyłączeniem kasz i materiałów sypkich)
- praca powinna być wykonana samodzielnie przez jednego autora
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę, na odwrocie podpisaną imieniem, nazwiskiem i klasą.
4. Prace należy składać do dnia 9 czerwca 2023 w sali nr 63 (zerówka).
5. Główne kryteria brane pod uwagę przy ocenie prac to:
- walory estetyczne i artystyczne
- prawdopodobieństwo samodzielności wykonania pracy
- zgodność z tematem.
6. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i upominki.
7. Ze złożonych prac utworzona zostanie wystawa na korytarzu szkolnym.
Serdecznie zapraszamy do udziału!