Uczniowie klas I / III - szczegóły u wychowawcy, zaś uczniowie klas V / VI - u n-la języka polskiego.
Wszelkie informacje także w bibliotece - zapraszamy do czytania.