-B. Robinson, ,,Najlepsze jasełka wszech czasów'' (klasy 4-6),
-H. Januszewska, ,,Żelazne trzewiczki'', K. Wójcicki ,,Dąb albo barani kożuszek'', J. I. Kraszewski ,,O królewnie czarodziejce [w:] ,,Cudowna studzienka. Baśnie polskie'' (klasy 2-3).
Test odbędzie się 9.01
Wyniki testu 3. będą dostępne w tym tygodniu u wychowawców i nauczycieli języka polskiego.