Przez kilka dni dzieci obserwowały, jak gąsienice przeobrażają się w poczwarki, a następnie
w motyle. To było bardzo ciekawe doświadczenie. Zainteresowanie i radość dzieci były niesamowite. Dziękujemy Pani Jowicie Waśkiewicz za pomoc
w zorganizowaniu hodowli i wprowadzenie klasy do tematu🦋🦋🦋