Na te oraz na podobne pytania grupa "0 A" próbowała odpowiedzieć na ostatnich zajęciach. Gdy obejrzeliśmy rodzinne zdjęcia przyniesione przez dzieci, każdy miał za zadanie narysować portret jednego z członków rodziny. Jak wyszło? Przekonajcie się sami!