uczęszczających do naszej szkoły.Wszystkie dary zostały posegregowane przez wolontariuszy i trafią do najbardziej potrzebujących.
Wszystkim dziękujemy za dobre serce ❤️
#wolontariat