- Godziny pracy oddziału: 7:00 – 17:00, podstawa programowa realizowana w godzinach 8:00 – 13:00 

- Dzieci przyprowadzamy do godziny 8:00 

- Rozkład dnia: 

            7:00 – 8:00 schodzenie się dzieci 

            8:00 – 8:15 wspólne śniadanie 

            8:15 – 10:30 zajęcia dydaktyczne (w tym j. angielski, FitKlasa, religia) 

            10:30 – 11:00 drugie śniadanie, czynności higieniczno-porządkowe 

            11:00 – 12:00 pobyt na świeżym powietrzu 

            12:00 – 12:30 obiad 

            12:30 – 13:00 odpoczynek, słuchanie czytanych książek i muzyki relaksacyjnej 

     13:00 – 17:00 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, swobodne zabawy, rozchodzenie się dzieci 

- Zebranie z Rodzicami odbędzie się pod koniec sierpnia, prosimy śledzić informacje zamieszczane na stronie internetowej i Facebooku szkoły 

  • Prosimy zapoznać się z WYPRAWKĄ, wszystkie wymienione w niej rzeczy przynosimy podpisane na sierpniowe zebranie