Dziękujemy naszej całej szkolnej społeczności za ogromne zaangażowanie, zarówno w wykonanie, jak i zakup świątecznych dekoracji i wypieków.
W tym roku udało nam się zebrać kwotę 3774,39zł! 🥹
Za pomoc podczas przebiegu Kiermaszu serdecznie dziękujemy Samorządowi Uczniowskiemu oraz dzieciom przebywającym na świetlicy szkolnej.
Pomaganie ma moc! Pomagajmy - nie tylko od święta. 🎄🎁