Gratulacje dla Pań Katarzyny Czarneckiej oraz Barbary Wojciechowskiej, które w dniu dzisiejszym z rąk Pani Prezydent Aleksandry Dulkiewicz odebrały akty mianowania na nauczyciela mianowanego.