Dzieci z 0B wykonały wspólnie z wychowawcą klasy foto-budkę z okazji wczorajszego dnia kota. Podzieliliśmy się nią z innymi klasami. Mamy nadzieję, że przyniosła innym tyle uśmiechu co nam